Termeni și condiții

Pentru utilizarea acestui website este necesar să citiți cele ce urmează. Vizitarea în continuare a paginilor acestui website presupune că sunteți de acord cu termenii și condiȚiile de utilizare ale website-ului mondomarket.ro.

Website-ul mondomarket.ro este proprietatea exclusivă a SC MONDO MARKET SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, str.Bulgarilor nr.5, înregistrată la registrul comerțului cu nr. J12/1970/1998 și CUI RO 11283654, capital social 200 (Ron) Lei, cont bancar RO 60 BTRL 01301202916054XX deschis la Banca Transilvania Cluj.

Telefoane de contact 0264-415804, 0264-415332, 0748-111656, 0745-329551, fax. 0264-415804 și adresa de e-mail officemondomarket@gmail.com

Acest website este disponibil pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislația în vigoare sau care se află deja în relații contractuale cu SC MONDO MARKET SRL. Website-ul și serviciile oferite prin intermediul acestuia nu sunt destinate minorilor. Dacă se constată că s-au colectat neintenționat date cu caracter personal de la un minor, se vor elimina cu promptitudine datele respective din inregistrările noastre, cu excepția cazului în care există vreun temei juridic care ne permite stocarea respectivelor date. În cazul în care considerați că acest site este vizitat de către un minor, vă rugăm să ne contactați la officemondomarket@gmail.com. După cum va fi cazul, ne rezervăm dreptul de a solicita oricând dovezi privind acordul părinților pentru a permite prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la minori.

SC MONDO MARKET SRL își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezenții termeni și condiții, continuțul, forma de prezentare și/sau structura website-ului în orice moment, modificările făcute fiind considerate a fi acceptate de către dumneavoastră dacă veți continua să folosiți website-ul după afișarea politicii pe website, după notificarea în prealabil, în mod vizibil, cu privire la faptul că prezenta politică a fost actualizată.

Dumneavoastră și SC MONDO MARKET SRL sunteți contractori independenți și nicio agenție, parteneriat, relație angajat - angajator nu este urmărită și nu se va crea prin utilizarea acestui website.

SC MONDO MARKET SRL își rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu clienții care au în istoricul colaborării livrări refuzate.

Accesul la website

În timpul utilizării website-ului și a serviciilor sale, dumneavoastră în calitate de utilizator, vă angajați să respectați legile în vigoare și să nu desfășurați activități de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcționare a website-ului, a serverului, securitatea informațiilor etc., vă angajați să nu modificați, copiați, transmiteți, afisați, publicați, reproduceți, creați, produse derivate sau să vindeți orice fel de informații sau servicii obținute prin intermediul website-ului, vă angajați să suportați orice costuri adiționale legate de utilizarea website-ului, cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice și de servicii internet sau pierderi financiare rezultate prin folosirea neautorizată a contului utilizat pentru tranzacții sau achiziții prin acest website.

Datele de înregistrare

Înscrierea ca utilizator pe acest website necesită completarea de către dumneavoastră a unui formular de înscriere în care vor fi trecute câteva date personale obligatorii. Aceste date vor fi în mod obligatoriu actuale, clare și complete și vor fi actualizate, ori de câte ori este cazul. SC MONDO MARKET SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul pe website sau la anumite secțiuni ale website-ului în cazul în care informațiile furnizate de un utilizator se dovedesc a fi false, incomplete, neclare sau neactualizate.

Informațiile privind identificarea unei persoane ca utilizator (nume, prenume, adresa, adresa de email, telefon etc.) precum și mesajele private, sunt confidențiale și vor fi dezvaluite doar compartimentelor sau persoanelor către care se adresează, în conformitate cu prevederile politicii de protectie a datelor personale. Înregistrarea prin cont și parolă implică anumite reguli. Cuvintele alese trebuie să se înscrie în limitele legii și moralității și să vă asigure securitatea contului. Contul fiecărui utilizator este personalizat și totodată securizat prin user și parola. El poate fi anulat de ambele părți fără o notificare prealabilă (din partea utilizatorului, oricând și din orice motiv, iar din partea SC MONDO MARKET SRL, în cazul în care termenii și condițiile nu sunt respectate).

Este interzisă transmiterea, închirierea sau vânzarea datelor de accesare a contului (user și parolă) către alte persoane. În cazul în care un utilizator ajunge la concluzia că, din diverse motive, datele de accesare a contului nu mai sunt sigure, este necesar să le schimbe. Utilizatorul este singurul responsabil pentru securitatea contului său, precum și pentru orice activitate desfășurată pe website de către alte persoane care au avut acces la contul său.

Odată cu înregistrarea și deschiderea unui cont, deveniți utilizator și se consideră că ați citit și ați fost de acord cu termenii și condițiile specificate.

Datele cu caracter personal

Pe website-ul mondomarket.ro, utilizatorul răspunde de veridicitatea datelor introduse în timpul creării contului, precum și în procesul de plasare a comenzii pe website. SC MONDO MARKET SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Datele cu caracter personal ale utilizatorului vor putea fi folosite de către SC MONDO MARKET SRL numai în scopul declarat al acestui website, incluzând și delimitându-se la confirmarea comenzilor, informări despre eventualele promotii, etc. Pentru mai multe detalii, va rugăm să consultați secțiunea politica protecția datelor personale disponibile pe website.

Dreptul de autor (copyright)

Întregul conținut al website-ului mondomarket.ro, incluzând texte, imagini, reprezentări grafice, programe, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea SC MONDO MARKET SRL, și/sau a partenerilor săi, și/sau a furnizorilor săi, și este protejat conform legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală. Combinarea acestora (design-ul website-ului) este proprietatea exclusiva a societatii SC MONDO MARKET SRL și este protejată de legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală.

Este interzisă copierea, distribuția, transmiterea, publicarea, reproducerea, crearea unui document derivat din orice informație sau serviciu, obținute de pe/sau prin intermediul website-ului. Folosirea fără acordul scris al SC MONDO MARKET SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Toate programele folosite pe acest website sunt proprietatea SC MONDO MARKET SRL sau a furnizorilor săi de programe și sunt protejate de legea drepturilor de autor.

Este interzisă transmiterea de informații la care aveți acces prin intermediul website-ului mondomarket.ro, către persoane sau departamente de la firme concurente.

Mărci

SC MONDO MARKET SRL garantează utilizatorului acces limitat, pe acest website și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral website-ul, de a reproduce parțial sau integral website-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata website-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societății SC MONDO MARKET SRL, fără acordul scris al acesteia. Nu se consideră modificare parțială a website-ului scrierea și editarea recenziilor corespunzătoare produselor listate în website.

Transmiterea de informații

Utilizatorii care accesează/vizitează website-ul pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, e-mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsa de e-mail sau vor transmite mesaje sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare.

Frauda

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica continuțul website-ului mondomarket.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care ruleazț website-ul mondomarket.ro, va fi considerată o tentativa de fraudare a website-ului mondomarket.ro și va duce la demararea procesului penal împotriva acelei sau acelor persoane care a/au încercat acest fapt. Nu se consideră modificare a conținutului site-ului scrierea și editarea recenziilor corespunzătoare produselor listate în website.

Legea aplicabilă. Litigii

Prin folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) website-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna prezenții termeni și condiții, precum și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și SC MONDO MARKET SRL sau partenerii săi. În cazul unor eventuale conflicte între SC MONDO MARKET SRL și clienții săi, se va încerca mai intâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

Eventuale nelămuriri și reclamații

În cazul în care aveți nelămuriri sau chiar nemulțumiri cu privire la un produs achiziționat de pe website-ul mondomarket.ro, vă rugăm să expediați un e-mail în acest sens la adresa officemondomarket@gmail.com, în care să menționați cât mai multe detalii în baza cărora să putem procesa mesajul dumneavoastră. Vă rugăm să vă specificați numele complet, numărul de comandă sau factura, data la care ați efectuat comanda, respectiv data facturii sau a bonului fiscal, precum și motivul nemulțumirii sau sugestia pe care doriți să o faceți. Toate aceste informații vor facilita comunicarea dintre dumneavoastră și SC MONDO MARKET SRL, motiv pentru care vă rugăm să verificați cu atenție inserarea lor integrală și corectă în mesajul dumneavoastră.

TOP